Gesloten deur protocol

U ontvangt zorg van Atlashulp. Dit betekent dat er zorgverleners bij u thuis komen voor Hulp bij het Huishouden of Begeleiding. Om de zorgverlener binnen te laten moet u dus thuis zijn op het afgesproken tijdstip. Het kan voorkomen dat u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf de deur open te doen. Wij zoeken dan met u naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een sleutelkastje, of via een deuropener of mobiele telefoon. We werken in principe niet met huisdeursleutels.

Gesloten deur bij geplande zorg

Het kan ook zijn dat u onverwachts niet in staat bent om de deur open te doen. Wanneer zorgverleners voor een dichte deur komen te staan, kan de geplande zorg niet geleverd worden. In dit geval zal de zorgverlener handelen volgens het vastgestelde beleid voor deze situatie. Let op: in alle gevallen mogen zorgverleners niet bij u naar binnen als u hiervoor geen toestemming geeft.

Waarom vastgestelde afspraken ‘Gesloten deur bij geplande zorg’?

Dit beleid is er om uw veiligheid te verhogen in situaties waarin u (onverwacht) op een afgesproken tijdstip uw deur niet opendoet. De zorgverleners hebben een stappenplan om te onderzoeken waarom u de deur niet open doet. De zorgverlener zoekt in eerste instantie contact met uzelf en dan met kantoor. De dames van kantoor direct met een door u opgegeven contactpersoon. In overleg wordt besloten hoe de  zorgverlener verder moet handelen.

Welke stappen onderneemt de zorgverlener als deze volgens afspraak bij u aanbelt en u opent de deur niet

  • De zorgverlener kijkt door uw raam of de voordeur en loopt indien mogelijk rond het huis.
  • De zorgverlener roept, indien mogelijk, uw naam door de brievenbus of door de ramen heen.
  • De zorgverlener probeert telefonisch contact met u op te nemen.
  • De zorgverlener overlegt met kantoor en/of collega of u de zorg afgemeld heeft.
  • Kantoor neemt contact op met u of uw contactpersoon. Kantoor geeft instructies aan zorgverlener.
  • De zorgverlener houdt contact met kantoor over eventueel overnemen of afzeggen van de geplande zorgmomenten van andere zorgvragers.
  • In onderling overleg worden vervolgstappen besproken. Kantoor heeft hierin een aansturende rol voor de medewerker. 

Het kan zijn dat de zorgverlener u bijvoorbeeld op de grond ziet liggen, in dat geval belt de zorgverlener 112 (politie-ambulance-brandweer). De zorgverlener laat vervolgens aan kantoor weten wat de huidige situatie is en blijft vervolgens wachten op de mantelzorger of politie/ambulance. Hier geldt dat de zorgverlener niet alleen naar binnen gaat. Indien de contactpersonen niet bereikt werden, overlegt de zorgverlener met hulpdienst wie de contactpersoon informeert.

Verslaglegging vindt plaats in de Thuiszorgplanner in het clientdossier en een MIC ( Melding Incidenten en Calamiteiten) formulier wordt ingevuld.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op : 0341 - 78 38 60