De Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. U kunt misschien hulp krijgen vanuit de WMO als u zichzelf thuis niet goed kunt redden of als u vindt dat u niet goed mee kunt doen in de samenleving.

 

Huishoudelijke hulp

U woont zelfstandig, maar het lukt u niet altijd (meer) om uw huis schoon en leefbaar te houden. Stofzuigen en dweilen is bijvoorbeeld te zwaar of u heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van de was. U kunt langdurig of tijdelijk hulp nodig hebben bij het huishouden. 

 

Dan benadert u de gemeente om deze hulp aan te vragen. De WMO consulent gaat samen met u na welke oplossing het meest passend is in uw situatie. 

Ook als u mantelzorger bent en u kunt het huishouden (tijdelijk) niet meer verrichten vanwege overbelasting of u dreigt overbelast te raken, dan kunt u de gemeente benaderen om uw situatie te bespreken.

 

Voor het aanvragen van hulp vanuit de wmo kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo van uw eigen gemeente

Harderwijk en Ermelo vallen onder Meerinzicht

Harderwijk  0341 411 911  / contact@meerinzicht.nl  / Meldingsformulier_WMO

Ermelo:       0341 567 321 / contact@meerinzicht.nl  / Meldingsformulier_WMO

Putten : Afdeling Samenleving 0341 359 611 Melding gemeente Putten ondersteuning WMO 

Nijkerk : Sociaal Team (033) 247 22 22 of u vult het  formulier zorgaanvraag in. 

 

Heeft u hulp nodig dan helpen we u graag, 0341-783860 / 033-7370140. Voor hulp mag u ook mailen naar info@atlashulp.nl

Wilt u deze hulp ontvangen van Atlashulp dan kunt u dit bij de aanvraag of in het gesprek met de gemeente aangeven.