De WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)  is er zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en plezierig thuis kunnen blijven wonen in een schoon en leefbaar huis en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Denkt u hierbij aan tijdelijke of langdurige huishoudelijke hulp.

Voor het aanvragen van hulp vanuit de Wmo kunt u uzelf melden bij het Wmo-loket van de eigen gemeente. 

Voor Putten is dit de afdeling Samenleving. Algemeen nr : (0341) 359 611

Voor Harderwijk en Ermelo heet de afdeling Meerinzicht. 

En in Nijkerk kunt u vragen naar de afdeling WMO. 

Veelal kan de melding ook via de site van de gemeente plaatsvinden, Heeft u hulp nodig dan helpen we u graag, 0341-783860 / 03337370140

Het is uw eigen keuzevrijheid om aan te geven dat u hulp wenst van Atlashulp. Dat kunt u bij het gesprek met de gemeente aangeven.