Wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het huishouden, kunt u Hulp bij het Huishouden toegewezen krijgen, dit heet een indicatie. 

Deze indicatie kunt u aanvragen bij de afdeling WMO van de gemeente waar u woont. 

Doelstelling van de Hulp bij het Huishouden is "het behouden van een schoon en leefbaar huis".